RU
EN
IT
ES
DE
GR
PL
AE
ΠράκτορεςΠροφίλΠληρωμήςΠαράδοσηΤιμέςΤύπος του εγγράφουΟδηγίεςΚατηγορία τιμήΔιεθνή άδεια οδήγησηςΈγγραφα
ITU

Ψήφισμα του Οικονομικού Συμβουλίου
Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών
Έννοια της προσχώρησης της χώρες της ΚΑΚ
στις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες στον τομέα
οδικών μεταφορών
(Μόσχα, 25 Μαΐου, 2000)


Το Οικονομικό Συμβούλιο της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών αποφάσισε:
 
  1. Εγκρίνει την έννοια της ένταξης των κρατών μελών της ΚΑΚ σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές, το Συντονιστικό Μεταφορών Συνάντηση της ΚΑΚ (CTC CIS), σε συνδυασμό με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών της ΚΑΚ Εκτελεστικής Επιτροπής και εξετάζονται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.
  2. Αποστολή αυτής της έννοιας στα κράτη μέλη της ΚΑΚ για χρήση στην επίλυση των προβλημάτων της ολοκλήρωσης των εθνικών συστημάτων μεταφορών στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια συστήματα μεταφορών.
  3. Αναθέσει στην CTC ΚΑΚ, σε συνδυασμό με το αναφερόμενο τμήμα να αναπτύξει, με βάση αυτό το σχέδιο έννοιας της ανάπτυξης της αγοράς λογισμικού των υπηρεσιών διεθνών οδικών και καθιστούν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το 2001
 
  Πρόεδρος L. Kozik
  Οικονομικό Συμβούλιο
  Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
  Μέλη
 
Η έννοια της ένταξης των κρατών μελών της ΚΑΚ σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές
 
Ι. Γενικές Διατάξεις
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία της ΚΑΚ συνθήκες των κρατών μελών για την ενσωμάτωση των εθνικών συστημάτων μεταφορών στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια συστήματα μεταφορών με βάση την εναρμόνιση των υφιστάμενων και αναδυόμενων νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, τη χρήση ενοποιημένων τεχνολογίας των μεταφορών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις παραμέτρους που θεσπίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνιών.
  Το κύριο έργο της Έννοια - σχεδιασμού για τα κράτη μέλη της ΚΑΚ, τη γενική στρατηγική της προσχώρησης στις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών που μεταφέρονται από τις οδικές μεταφορές στη διεθνή κυκλοφορία.
  Ενώνοντας τα κράτη μέλη της ΚΑΚ σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες στον τομέα των οδικών μεταφορών, λόγω της ανάγκης να ενταχθούν στο σύστημα μεταφορών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών στο διεθνές σύστημα μεταφορών για την αύξηση του όγκου των διεθνών μεταφορών και απόκτησης ξένου συναλλάγματος, μείωση του κόστους μεταφοράς πιο κοντά στα διεθνή πρότυπα, τους όρους παράδοσης των επιβατών και αγαθών, ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων.
  Η έννοια συνιστά να αξιοποιηθεί για τις αρχές των διεθνών πολιτικών για τις μεταφορές, οι οποίες περιλαμβάνουν: πολιτική, κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών, τεχνικά και τεχνολογικά προβλήματα της πιστοποίησης των αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών. Πηγαίνετε σε αυτές τις αρχές πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά, σε στάδια, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκρίθηκαν σε καθένα από τα κράτη μέλη της ΚΑΚ, το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  Η έννοια αυτή προβλέπει μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς των μεταφορών και του σχηματισμού του κανονιστικού πλαισίου για τις διεθνείς οδικές μεταφορές, η επιλογή της προτεραιότητας που ενώνει τα κράτη μέλη της ΚΑΚ για τις συμβάσεις και συμφωνίες, που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντά τους εκπροσωπούνται από την προγνωστική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρόσφυσης, καθορισμένη σταδιακή μείωση του έργου.
  Η έννοια αναπτύχθηκε για τη σύνθεση των νομοθεσιών των μεταφορών και των διεθνών συνθηκών των κρατών μελών της ΚΑΚ, που αποτελούν μέρος των διεθνών οργανισμών μεταφορών έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό γεωπολιτική θέση, και έχουν αναπτύξει τη βιομηχανία, είναι σε θέση να κατασκευάσει και να διατηρήσει σύγχρονα οχήματα, καθώς και Οδικός εξοπλισμός κατασκευών, καθώς και ισχυρό ακαδημαϊκό δυναμικό, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
  Χρησιμοποιείται για την παρασκευή της έννοιας των διακρατικών συμφωνιών για τις διεθνείς οδικές μεταφορές, η εμπειρία της ένταξης των κρατών μελών της ΚΑΚ σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, και οι προτάσεις των υπουργείων μεταφορών της ΚΑΚ, την ανάπτυξη, την αιτιολόγηση και άλλα υλικά.
  Η ιδέα πρέπει να καταστεί το οργανωτικό και μεθοδολογικό οδηγό προς την εκτελεστική εξουσία της ΚΑΚ, related στις δραστηριότητες του κλάδου των οδικών μεταφορών, καθώς και τις διατάξεις του - τη βάση των προγραμμάτων, τήρηση των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών.
 
II. Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης
Χαρακτηριστικά της διεθνούς αγοράς των υπηρεσιών οδικών μεταφορών κατά το παρόν στάδιο
 
  Παρά τη συνολική μείωση της παραγωγής και τη μείωση των μεταφορών εμπορευμάτων οδικώς στην εσωτερική κίνηση, διεθνείς οδικές μεταφορές στις χώρες της ΚΑΚ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7-8 ετών, μεγάλωσε αρκετά γρήγορα. Τα στατιστικά δεδομένα για ορισμένες χώρες της ΚΑΚ (Ρωσία, Ουκρανία, κ.α.).
  Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη Ρωσία ακολουθεί τις γενικές τάσεις της ανάπτυξης των οδικών μεταφορών στις χώρες της Κοινοπολιτείας. Στη Ρωσία, ο όγκος των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με ξένες χώρες το 1999 ανέρχονταν σε 13,4 εκατομμύρια τόνους και σε σύγκριση με το 1990 αυξήθηκε σχεδόν κατά 7 φορές, και στην προ της κρίσης του 1997, η κυκλοφορία ήταν πάνω από 15,5 εκατομμύρια δηλαδή
  Το 1999, ο όγκος των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται από τη Ρωσία με τις χώρες της ΚΑΚ, έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη και ανήλθαν σε 2,4 εκατ. τόνους
  Του όγκου των διεθνών οδικών μεταφορών μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών της ΚΑΚ αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο των μεταφορών στο Καζακστάν - 46%, Ουκρανία - 30%, με όλα τα άλλα κράτη της ΚΑΚ - 24%.
  Το μερίδιο των οδικών μεταφορών επί του συνόλου των ξένων προϊόντων όλων των τύπων μεταφορών (εξαιρουμένων των αγωγών) στη Ρωσία σήμερα ανέρχεται σε 5%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση - 46%.

Το 1999, το μερίδιο του εθνικού αερομεταφορέα στο συνολικό όγκο των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων στη Ρωσία με τις ξένες χώρες ήταν πολύ χαμηλό και ανήλθε σε 35,9%, το ποσοστό των μεταφορέων των μη χώρες της ΚΑΚ - 39,8%, ενώ οι αερομεταφορείς των χωρών της ΚΑΚ - 24,3% .
  Μέσο κόστος 1 τόνο των φορτίων, που μεταφέρονται στη Ρωσία το 1999, οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 52 δολάρια στις σιδηροδρομικές μεταφορές - $ 128 για το νερό - $ 180 Εν προκειμένω, το μερίδιο των οδικών μεταφορών επί της συνολικής αξίας του συνολικού όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιούνται Τα εμπορεύματα που προέρχονται από άλλα μέσα μεταφοράς είναι 28,4%. Αυτό το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών, εκτελεί τη μεταφορά περισσότερων από 157 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων αυτών είναι 25%, και η μεταφορά νερού να παρέχει τη μεταφορά των φορτίων εξωτερικού εμπορίου των 144 εκατ. τόνων, το μερίδιο του κόστους ήταν 32,5%.
  Η ανάλυση του φορτίου προκύπτει ότι ο κύριος όγκος των εμπορικών αγαθών οδικών μεταφορών στη Ρωσία πραγματοποιείται επί του αυτοκινητόδρομου, που αποτελεί μέρος των διεθνών διαδρόμων μεταφορών, N 2 και N 9, ανανέωση, αντιστοίχως, από τη Μόσχα να Nizhny Novgorod και στη συνέχεια την έξοδο για τις περιφέρειες των Ουραλίων και της Σιβηρίας, καθώς και από τη Μόσχα στο Αστραχάν και Νοβοροσίσκ. Το μερίδιο της κυκλοφορίας στους διαδρόμους αυτούς είναι περίπου 70% του συνολικού όγκου του εξωτερικού εμπορίου φορτίων.
  Στα επόμενα 2-3 χρόνια, ο ρόλος και η σημασία των διεθνών διαδρόμων μεταφορών στην ανάπτυξη των μεταφορών αυτών των προϊόντων στη Ρωσία και άλλες χώρες της ΚΑΚ θα αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που θα απαιτούσε την επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων, όπως:
  - Εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών της ΚΑΚ με το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα σε αυτόν τον τομέα?
  - Διεξαγωγή και η ανάγκη ενοποίησης των παραμέτρων και τις βασικές απαιτήσεις των τεχνολογικών συστημάτων μεταφοράς?
  - Η δημιουργία υποδομής για την υπηρεσία μεταφοράς υψηλών επιδόσεων για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία μεταφοράς (ένα δίκτυο των τερματικών σταθμών, σταθμών, συντήρηση και επισκευή, μοτέλ και campgrounds με parking, ασφαλή συστήματα επικοινωνίας, κλπ.).
  Βασικά θέματα στη διεθνή αγορά για την αυτοκινητοβιομηχανία υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΚΑΚ θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
  - Η ανάγκη για απελευθέρωση των διεθνών οδικών μεταφορών στις αρχές της αμοιβαιότητας και της ισοτιμίας με τους ξένους εταίρους και την εξάλειψη των εμποδίων για την εφαρμογή των εν λόγω υπηρεσιών?
  - Έλλειψη ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου που χρησιμοποιείται στις διεθνείς οδικές μεταφορές?
  - Προστασία των συμφερόντων των εγχώριων αερομεταφορέων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τους ξένους εταίρους?
  - Βελτίωση της οργάνωσης και των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των διεθνών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη προτεραιότητα της κυκλοφορίας στις διεθνείς διαδρόμους μεταφορών με τη χορήγηση αδειών καθορίζονται με βάση τις διμερείς διακρατικές συμφωνίες, καθώς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών - στη χρήση των επαναχρησιμοποιήσιμων αδειών.
  Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας, καθώς και η επιπλοκή της αμοιβαία επιχειρηματικών διεργασιών που δεν αναιρεί μόνο τα συμφέροντα έθνος-κράτος, αλλά και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν νέους τρόπους για την προστασία τους στην παγκόσμια αγορά. Ατέλεια της στρατηγικής μεταφορών της ΚΑΚ δεν μπορούν να εφαρμόσουν πλήρως τις αρχές των διεθνών πολιτικών για τις μεταφορές.
  Από την άποψη της οικονομικής αναδιάρθρωσης του ΤΣΠ είναι υψίστης σημασίας για την επέκταση και εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας, η οποία δημιουργεί τη βάση και τα προαπαιτούμενα για την ένταξη των εθνικών συστημάτων μεταφορών στο σύστημα μεταφορών παγκοσμίως και συμβάλλει σε ένα υψηλότερο επίπεδο των οργανωτικών και τεχνικών ανάπτυξη αυτών των συγκροτημάτων. Για παράδειγμα, για τη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου των διαδρόμων μεταφορών, οργάνωση μεταφοράς, στην οποία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός των κανονισμών, των τεχνικών εγγράφων, απαιτήσεων, προτύπων, κλπ. Ουκρανία συμφώνησαν ως προς ένα μόνο μέρος των εγγράφων αυτών (περίπου 20 από τους 50 κύριους), με συνολικό αριθμό τους σε εκατοντάδες.
  Η ανάλυση δείχνει ότι η αποδοτικότητα του συστήματος μεταφορών της ΚΑΚ χώρες παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, προβλέπεται ανησυχητική τάση αύξησης του μεριδίου του κόστους των μεταφορών στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Για παράδειγμα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 5 χρόνια παρατηρείται μια μέση ετήσια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο 2,8% με μέση αύξηση της κυκλοφορίας του 2%, το ΤΣΠ κράτη μέλη το 1999, το κόστος των υπηρεσιών μεταφοράς
και της επικοινωνίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε με συντελεστή 2.
  Διόρθωση της ανάπτυξης του τομέα των μεταφορών, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, θα επιτρέψει σε ένα ενιαίο νομικό και οικονομικό χώρο της ΚΑΚ να επιτευχθεί σημαντική αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, λόγω της αύξησης της αποδοτικότητας του συστήματος μεταφορών.
 
Νομοθετικό και νομικό πλαίσιο
  Για να βελτιωθεί η απόδοση των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, οδική ασφάλεια, την εναρμόνιση των βασικών απαιτήσεων για τα μηχανοκίνητα οχήματα, δρόμους, τα οδικά σήματα και σήματα στον κόσμο που χρησιμοποιείται τουλάχιστον στο 44 διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές, οι οποίες είναι διατεθειμένες κυρίως Επιτροπής Επιτροπής χερσαίων μεταφορών. Αυτά είναι που απαριθμούνται στο προσάρτημα 1.
  Προς το παρόν, αυτές οι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν ενώσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και μια σειρά από χώρες σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο μεγαλύτερος αριθμός των χωρών που προσχώρησαν στις ακόλουθες συμβάσεις και συμφωνίες:
  Σύμβαση για την Οδική Κυκλοφορία, της 19ης Σεπτεμβρίου 1949 - 92 χώρες?
  Σύμβαση σχετικά με την τελωνειακή διευκολύνσεις για τον τουρισμό της 4ης Ιουνίου, 1954 - 84 χώρες?
  Τελωνειακή σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών οδικών οχημάτων στις 4 Ιουνίου, 1954

(995_081) - 82 χώρες?
  Σύμβαση για την Οδική Κυκλοφορία, της 8ης Νοεμβρίου 1968 (995_041) - 72 χώρες?
  Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση στις 8 Νοεμβρίου του 1968 (995_902) - 62 χώρες?
  Τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR) της 14ης Νοεμβρίου 1975 (995_012) - από 60 χώρες?
  Σύμβαση για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 16 Μάη του 1956 (995_234) - 40 χώρες?
  Τελωνειακή σύμβαση για τα εμπορευματοκιβώτια, της 18ης Μαΐου 1956 (995_704) - 41 χώρες?
  Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), της 30 Σεπτεμβρίου 1957 (994_217) με
Πρωτόκολλο της 28ης Οκτωβρίου 1993 - 32 χώρες.
  Η πρακτική της ένταξης των ευρωπαϊκών χωρών στις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που δείχνει ότι η Γερμανία έχει υπογράψει και επικυρώσει 26 συμβάσεις και συμφωνίες, Ιταλία - 27 Γαλλία - 26 Φινλανδία - 26, Βουλγαρία - 25, Ουγγαρία - 26, Πολωνία - 2, συμπεριλαμβανομένων:
  Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες (AGR) (995_046)?
  Σύμβαση για την οδική κυκλοφορία (1949 και 1968 (995_041)?
  Σύμβαση (995_902) και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που συμπληρώνει τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση (994_372)?
  CMR Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης (995_234)?
  Σύμβαση σχετικά με την τελωνειακή διευκολύνσεις για τον τουρισμό?
  Τελωνειακή σύμβαση TIR, το 1959 και το 1975 (995_012)?
  Τελωνειακής σύμβασης για τα εμπορευματοκιβώτια, 1956 (995_704) και 1972 (995_c34)?
  Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τελωνειακό καθεστώς των παλετών που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς μεταφορές?
  Διεθνής Σύμβαση για την εναρμόνιση των ελέγχων των εμπορευμάτων στα σύνορα (995_267)?
  Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) (994_217)?
  Συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό για τις μεταφορές αυτές (ATP) (995_b68)?
  Τελωνειακή σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή οδικών οχημάτων, και την εμπορική?
  Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την εργασία των πληρωμάτων οχημάτων (AETR) (994_016).
  Δεδομένου του υψηλού επιπέδου ανάπτυξης των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών σε αυτές τις χώρες, καθώς επίσης και πολυετή εμπειρία στο έργο τους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και χώρες της ΚΑΚ, μπορούμε να δηλώσουμε ότι με την ανωτέρω συμβάσεις και συμφωνίες που σχετίζονται με μεγάλους διεθνείς για χρήση σε διεθνείς οδικές μεταφορές.
  Συμμετοχή των κρατών της ΚΑΚ σε αυτές τις συμβάσεις και συμφωνίες, σε σύγκριση με τις επτά ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να αποτελέσει από το προσάρτημα 2. Έτσι, τώρα τα 26 μεγάλες συμβάσεις και συμφωνίες, στις οποίες σχεδόν όλες αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες προσχώρησαν στην ομοφωνία, τα κράτη θα συμμετέχουν σε μια σύμβαση, και σχεδόν όλοι τους - σε τέσσερις μόνο.
  Η πρακτική της ένταξης των κρατών μελών της ΚΑΚ σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που δείχνει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει υπογράψει και επικυρώσει 21 συμβάσεις και συμφωνίες, της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας - 14, η Δημοκρατία του Καζακστάν - 9, Ουκρανία - 8, Ουζμπεκιστάν - 11, Δημοκρατία της Κιργιζίας - 6, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας - 6, το Τουρκμενιστάν - 6, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν - 5, Γεωργία - 4, Αζερμπαϊτζάν - 3, η Δημοκρατία της Αρμενίας - 2.
  Χαρακτηριστικά των συμβάσεων και συμφωνιών με τον αριθμό των προσχωρήσεων του ΚΠΣ:
  Τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (995_012) (Σύμβαση TIR) - το σύνολο των χωρών της ΚΑΚ?
  Σύμβαση για την Οδική Κυκλοφορία, της 8ης Νοεμβρίου 1968 (995_041) - 10 χώρες?
  Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση στις 8 Νοεμβρίου του 1968 (995_902) - 9 χώρες?
  Η σύμβαση για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (CMR), της 19ης Μαΐου 1956 (995_234) - 8 χώρες?
  Ευρωπαϊκή συμφωνία περί της εργασίας των πληρωμάτων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR) (994_016) - 6 χώρες?
  Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες (AGR) (995_046) - 5 χώρες?
  Τελωνειακής σύμβασης για τα εμπορευματοκιβώτια (995_704) - 4 χώρες?
  Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) (994_217) - 2 των χωρών?
  Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις σημαντικές διεθνείς συνδυασμένες μεταφορές Lines (AGTC) (994_054) - 2 των χωρών?
  Σύμβαση σχετικά με την τελωνειακή εγκαταστάσεις για Touring - 1 τη χώρα?
  Τελωνειακή σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών οδικών οχημάτων (995_081) - 1 τη χώρα?
  Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της ευρωπαϊκής συμφωνίας ADR - 1 χώρα.
  Έτσι, τα κράτη μέλη της ΚΑΚ στρέφει την προσοχή του στην προσχώρηση σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες και, κατά συνέπεια, στη διαμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις διεθνείς οδικές μεταφορές.
  Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί σχετικά με τις συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
  - Έλλειψη ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με το μηχανισμό της τήρησης των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών?
  - Οικονομικές δυσκολίες που συνδέονται με τους ενώνει?
  - Έλλειψη συντονισμού των δράσεων για την προσχώρηση.
 
III. Προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων
  Μια σημαντική πρόοδο για τη δημιουργία του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις διεθνείς οδικές μεταφορές είναι η μελέτη και επιλογή των πλέον σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, καθώς και τους τρόπους μελέτης σκοπιμότητας να ενταχθούν τα κράτη μέλη της ΚΑΚ σε αυτά. Θα πρέπει να εξετάσει τα ζητήματα της εναρμόνισης της εσωτερικής νομοθεσίας των μεταφορών με τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.
  Η σκοπιμότητα της ένταξης των κρατών μελών της ΚΑΚ σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν:
  ασφάλεια στις μεταφορές, την προστασία του περιβάλλοντος?
  - Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των οδικών μεταφορών, βραχυπρόθεσμα και μακροχρόνια πρόγνωση για την ανάπτυξή τους σε ξένες χώρες και χώρες της ΚΑΚ?
  - Διάταξη των διεθνών διαδρόμων μεταφοράς?
  - Διατήρηση, μεταποίηση εμπορευμάτων των διαφόρων ονοματολογίας και μεταφορά ογκωδών, βαρέων φορτίων?
  - Χορήγηση άδειας και πιστοποίησης των φορτηγών οχημάτων,, προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η δημιουργία εμπορευματικού προώθησης του συστήματος.
  Προσχώρηση σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, αφενός, συνεπάγεται τη σταδιακή απελευθέρωση

ου συνθήκες μεταφοράς στις αγορές των διεθνών μεταφορών και την εμβάθυνση της συνεργασίας στις μεταφορές και από την άλλη πλευρά, απαιτούν μια σειρά μέτρων για την προστασία των συμφερόντων των εθνικών αερομεταφορέων και των χρηστών των υπηρεσιών οδικών μεταφορών.
  Κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας υλικών για την προσχώρηση σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες του Υπουργείου Μεταφορών των κρατών-μελών της ΚΑΚ μέσω της αξιολόγησης των πολιτικών, οικονομικών, οικονομικών, τεχνικών και τεχνολογικών παραγόντων που θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια μελέτη σκοπιμότητας τις συνέπειες αυτής της συγχώνευσης. Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι επενδύσεις για τη βελτίωση των οχημάτων της εφοδιαστικής, είναι δυνατόν τα τέλη εισαγωγής, καθώς και δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταβίβαση των σχετικών υλικών και τα ταξίδια.
  Μετά την προσχώρηση σε διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός εθνικού οδικοί μεταφορείς των ευνοϊκών συνθηκών για τις μεταφορές (π.χ. μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών εκτελωνισμού και τεκμηρίωση), η αποτελεσματική χρήση του τροχαίου υλικού και την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών μεταφοράς (το τερματικό, μοντάλ, δοχείο, με τη χρήση των παλετών, κ.λπ.), μείωση των οδικών και άλλα τέλη και κυρώσεις για τη μεταφορά στο έδαφος των ξένων κρατών, να μειώσει την απώλεια του φορτίου κατά τη μεταφορά του, λιγότερα ατυχήματα, κ.λπ.
  Μερικά παραδείγματα:
  - Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή συμφωνία ADR (994_217) αντιπροσωπεύει τα μέλη θίγει μείωση της μεταφορικής διαδικασίας, καθώς και των τρίτων μερών με τη μείωση της πιθανότητας καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών
  - Προσχώρηση στην ATP (995_b68) λαμβάνει υπόψη τη μείωση των απωλειών των ευπαθών εμπορευμάτων μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών μεταφοράς και προηγμένα ειδικά οχήματα που πληρούν τις διεθνείς απαιτήσεις, πρότυπα και πιστοποιητικά.
 
IV. Προτεραιότητες και μελέτη σκοπιμότητας της τήρησης των συμβάσεων και συμφωνιών
  Με βάση την εξέλιξη προβλέψεις των οικονομιών των χωρών της ΚΑΚ από πλευράς των διεθνών μεταφορών, της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής έρευνας, την κατάρτιση των προτάσεων από τα υπουργεία μεταφορών των χωρών της ΚΑΚ, μελετώντας την εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών χωρών να εφαρμόσουν τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, συνιστάται να ενταχθούν ως κορυφαία προτεραιότητα των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που αναφέρονται στον πίνακα.
 
№ σύμβαση Όνομα και της σύμβασης και soglasheniyaOsobennosti μελέτη σκοπιμότητας soglasheniyaTehniko
Συμβάσεις και συμφωνίες για να διασφαλίσει την ασφάλεια της κυκλοφορίας, την προστασία του περιβάλλοντος, εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών μεταφορών
1Evropeyskoe συμφωνία για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες (AGR) της 15ης Νοεμβρίου 1975 (995_046) προωθεί την ανάπτυξη διεθνών διαδρόμων μεταφορών και την πιθανή επέκτασή τους σε περιοχές της Κεντρικής Ασίας και το ετήσιο οικονομικό όφελος ZakavkazyaDlya της Ουκρανίας για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στους δρόμους θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
22 Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις σημαντικές διεθνείς Συνδυασμένες Μεταφορές γραμμές και τις σχετικές εγκαταστάσεις (AGTC), της 1ης Φεβρουαρίου 1991 (994_054)
3Konventsiya για την Οδική Κυκλοφορία, της 8ης Νοεμβρίου 1968 (995_041) συμβάλλουν στην προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της ρύθμισης των δρόμων και της κυκλοφορίας από την Ευρώπη, καθώς και την απλοποίηση της αδειοδότησης και πιστοποίησης των οδικών μεταφορών συμβάλλει στη μείωση της μέσης διάρκειας της παράδοσης των επιβατών και του φορτίου στον προορισμό 24 έως 48 ανά ώρα. . 18 έως 36 ανά ώρα? Τη μείωση των περιβαλλοντικών ζημιών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 78,3% έως 58,2%, μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων κατά 30 - 35%
4Evropeyskoe συμφωνία που συμπληρώνει τη Σύμβαση για την οδική κυκλοφορία (1968) την 1 Μαΐου του 1971
5Protokol την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της 19ης Σεπτεμβρίου 1949 (995_901)
6Konventsiya την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902)
7Evropeyskoe συμφωνία που συμπληρώνει τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση (1968) την 1 Μαΐου του 1971 (994_372)
8Protokol της οδικής σήμανσης στην ευρωπαϊκή συμφωνία που συμπληρώνει τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση από 1 του Μαρτίου 1973
9Soglashenie την υιοθέτηση ομοιόμορφων όρων έγκρισης και αμοιβαίας αναγνώρισης της έγκρισης εξοπλισμού και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα στις 20 του Μάρτη του 1958
Συμφωνία προβλέπει έναν τρόπο εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών
10Evropeyskoe συμφωνία περί της εργασίας των πληρωμάτων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR) από την 1 Ιουλίου του 1970 (994_016) θεσπίζει κοινούς όρους εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών Βοηθά στη μείωση των ατυχημάτων κατά 10 - 15% και βελτίωση της παραγωγικότητας κατά 25 οδηγούς - 30%
Σύμβαση νομικής υποστήριξης εμπορευματικών
11Konventsiya για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (CMR), της 19ης Μαΐου 1956 (994_016) τη νομική σχέση μεταξύ των μερών των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων να συμβάλει στην επιτάχυνση της παράδοσης 15 με 20%
12Protokol της σύμβασης για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (CMR) της 5ης Ιουλίου 1978 (994_016)
Σύμβασης, καθώς και βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς (τελωνειακά θέματα)
13Konventsiya σχετικά με την τελωνειακή εγκαταστάσεις για Touring, η οποία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 4 του Ιούνη του 1954 των τελωνειακών Απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση των συνθηκών των διεθνών μεταφορών να συμβάλει στη μείωση χρόνου διακοπής των αυτοκινήτων, φορτηγών διεθνών μεταφορών στις συνοριακές διαβάσεις, στις 10 - 15%
14Tamozhennaya Σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών οδικών οχημάτων, η οποία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 4 iyunya1954 πόλη (995_081)
15Tamozhennaya σύμβαση για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με δελτία TIR (σύμβαση TIR) της 14ης Νοεμβρίου 1975 (995_012)
Σύμβαση 16Tamozhennaya περί της προσωρινής εισαγωγής οδικών οχημάτων, και η Εμπορική στις 18 Μαΐου του 1956

Σύμβαση 17Tamozhennaya για τα εμπορευματοκιβώτια, της 2ας Δεκεμβρίου 1972 (995_c34)
18Evropeyskaya Σύμβαση για το τελωνειακό καθεστώς των παλετών που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές από 9 του Δεκέμβρη 1960
Σύμβαση 19Mezhdunarodnaya για την εναρμόνιση των ελέγχων των εμπορευμάτων στα σύνορα, της 21ης Οκτωβρίου 1982 (995_267)
Συμφωνία για την εξασφάλιση της μεταφοράς των επικίνδυνων και των αναλώσιμων εμπορευμάτων
20Evropeyskoe συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων | (ADR) της 30ης Σεπτεμβρίου 1957 (995_267) Ορίζει ένα ενιαίο διεθνές πρότυπο τις απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Βοηθά στη μείωση της πιθανότητας των καταστροφών που συμβαίνουν στο 30-35% μείωση του επιπέδου της βλάβης στο περιβάλλον, τη ζωή και υγείας σε 25 με 40%
21Protokol τροποποίηση του άρθρου 1, "α", 14.1 και 14.3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας της 30ής Σεπτεμβρίου 1957, για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) ot28 Οκτ 1993
22Soglashenie για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον Ειδικό Εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές (ATP), από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 1970 (995_b68) θεσπίζει ενιαίο διεθνές πρότυπο απαιτήσεις για τη μεταφορά ευπαθών προϊόντων συμβάλλει στη μείωση της απώλειας των εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση
Συμβάσεις και συμφωνίες που προβλέπουν τη μεταφορά επιβατών
23Konventsiya για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και των αποσκευών (KMAPP), που υπογράφηκε από τους αρχηγούς των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ΚΑΚ στις 9 Οκτωβρίου, 1997 (997_034) ενοποιεί τους όρους των διεθνών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στα κράτη μέλη της ΚΑΚ Προωθεί την οικονομική ολοκλήρωση και τη συνοχή στο κοινό οικονομικό χώρο , η απλούστευση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων, την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιβατών και είναι η βάση για την ανάπτυξη συντονισμένων συστημάτων μεταφορών, πιστοποίησης και αδειοδότησης
24Konventsiya για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και αποσκευών Road (CVR) από 1 Μαρτίου 1973 (995_845) και το Πρωτόκολλο του της 5ης Ιουλίου 1978 (995_686) καθορίζει τη διαδικασία και το μέγεθος των πληρωμών προς τους μεταφορείς για ζημίες που προκαλούνται στους επιβάτες και φθοράς αποσκευών Παρέχει τους εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιβατών και μειώνεται από 10 έως 15% των εσόδων των μεταφορέων
25Evropeyskoe συμφωνία σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία (Interbus), UN / ECE έργο ενοποιεί τις τεχνολογικές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση των μη προγραμματισμένων μεταφορών επιβατών συμβάλλει στην αύξηση του όγκου των διεθνών μεταφορών κατά 25 - 30%
26Mezhdunarodnoe συμφωνία (Universal σύμβαση) ασφάλιση αστικής ευθύνης των κατόχων οχημάτων στο σύστημα | «Πράσινη Κάρτα» από τις 20 του Οκτώβρη του 1989 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης στις διεθνείς μεταφορές για τη Ρωσική Ομοσπονδία προωθεί την ετήσια αύξηση των κερδών σε συνάλλαγμα από την ασφάλιση σε 20 εκατ. . US $
Συμφωνία, την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης με τις οδικές μεταφορές
27Soglashenie την υιοθέτηση ενιαίων όρων διεξαγωγής των περιοδικών τεχνικών ελέγχων των τροχοφόρων οχημάτων και αμοιβαίας αναγνώρισης των ελέγχων.
Εγκρίθηκε από την UNECE Διάσκεψη 13 Νοέμβρη 1997 προβλέπει την έκδοση των πιστοποιητικών των διεθνών πιστοποιητικών ελέγχου των μεταφορών sredstvDlya Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, την εναρμόνιση των απαιτήσεων για τη διατήρηση της πιστοποίησης και της επισκευής των οχημάτων θα καταστήσει δυνατή για το 30 - 35% μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, 10-15% μείωση βλαβερών εκπομπών στην ατμόσφαιρα

 
 
V. Συμπεράσματα
 
  Πραγματοποίηση της ιδέας θα συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συγκέντρωση πόρων για την επανεγκατάσταση των διεθνών διαδρόμων μεταφορών, να δημιουργηθεί ένα σύστημα προώθησης, η εισαγωγή των αδειών και την πιστοποίηση των προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών με τις οδικές μεταφορές.
  Για την πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, εκτελεστικό αρχές των κρατών μελών της ΚΑΚ πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα για την τήρηση των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων στις οδικές μεταφορές, η οποία δίνεται η έννοια αυτή (βλέπε πίνακα). Εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από την αρχική ιδέα της προσχώρησης στις συμβάσεις και συμφωνίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές θα παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες μεταφορών στις διεθνείς μεταφορές και αποδοτική χρήση όλων των πόρων του συστήματος μεταφορών.
 
Προσάρτημα 1
 
Κατάλογος
συμβάσεις και συμφωνίες που διέπουν
εφαρμογή των διεθνών οδικών μεταφορών
 
Οδικές υποδομές μεταφορών
 
  1. Δήλωση σχετικά με την κατασκευή του διεθνούς αυτοκινητοδρόμων από 16 Σεπτεμβρίου 1950.
  2. Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες (AGR) της 15ης Νοεμβρίου 1975 (995_046).
  3. Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις σημαντικές διεθνείς Συνδυασμένες Μεταφορές γραμμές και τις σχετικές εγκαταστάσεις (AGTC), της 1ης Φεβρουαρίου 1991 (994_054).
 
Οδική σήμανση και τη σηματοδότηση
  4. Σύμβαση για την οδική κυκλοφορία, της 19ης Σεπτεμβρίου 1949.
  5. Σύμβαση για την οδική κυκλοφορία, της 8ης Νοεμβρίου 1968 (995_041).
  6. Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη συμπλήρωση της σύμβασης για την οδική κυκλοφορία (1968), από 1 Μαΐου του 1971.
  7. Πρωτόκολλο για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της 19ης Σεπτεμβρίου 1949 (995_901).
  8. Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση στις 8 Νοεμβρίου του 1968 (995_902).
  9. Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη συμπλήρωση της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση (1968), από 1 Μαΐου του 1971 (994_372).
  10. Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη συμπλήρωση της Σύμβασης του 1949 για την οδική κυκλοφορία και το 1949 το πρωτόκολλο για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της 16ης Σεπτεμβρίου 1950.
  11. Ευρωπαϊκή συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου 23 της Σύμβασης του 1949 για την οδική κυκλοφορία, σχετικά με το μέγεθος και το βάρος των οχημάτων που επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε ορισμένους δρόμους των συμβαλλομένων μερών, στις 16 Σεπτεμβρίου 1950.
  12. Πρωτόκολλο για την οδική Σημάδια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη συμπλήρωση του Σημεία odorozhnyh σύμβασης και σήματα, από την 1 Μάρτη του 1973.

13. Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οδική σήμανση, 13 Δεκεμβρίου 1957.
   14. Συμφωνία για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση και η ισχύς των διεθνών αδειών οδήγησης (APC) από την 1η Απριλίου 1975.
 
Οχήματα
   15. Συμφωνία για την υιοθέτηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή / και χρησιμοποιούνται σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές, από τις 16 Οκτωβρίου 1995 (995_343 ) (Αντί για μια παρόμοια συμφωνία στις 20 Μαρτίου 1958, παράρτημα 2, σκέψη 10).
 
Νομικά ζητήματα στον τομέα των οδικών μεταφορών
   α) τους όρους εργασίας
   16. Ευρωπαϊκή συμφωνία περί της εργασίας των πληρωμάτων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR), από 1 Ιουλίου 1970 (994_016).
   β) Η φορολογία και η οικονομική ρύθμιση
   17. Σύμβαση για την φορολόγηση των ιδιωτικών οδικών οχημάτων σε διεθνείς μεταφορές, της 18ης Μαΐου 1956 (995_398).
   18. Σύμβαση για τη φορολογία των οδικών οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές επιβατών, της 14ης Δεκεμβρίου 1956.
   19. Σύμβαση για τη φορολογία των οδικών οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, της 14ης Δεκεμβρίου 1956 (995_397).
   20. Γενική Συμφωνία για τις οικονομικές ρυθμίσεις για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές, της 17ης Μαρτίου 1954.
   γ) στις συμβάσεις μεταφοράς
   21. Η σύμβαση για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (CMR), της 19ης Μαΐου 1956 (995_234).
   22. Πρωτόκολλο στη Σύμβαση περί του συμβολαίου για την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (CMR) της 5ης Ιουλίου 1978 (995_234).
 
Η βελτίωση των όρων μεταφοράς (τα θέματα των τελωνείων)
   23. Σύμβαση σχετικά με την τελωνειακή εγκαταστάσεις για Touring, η οποία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη, 4 Ιουνίου του 1954.
   24. Τελωνειακή σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών οδικών οχημάτων, η οποία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου, 1954 (995_081).
   25. Τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR) της 15ης Ιανουαρίου 1959 (995_012).
   26. Τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR) της 14ης Νοεμβρίου 1975.
   27. Τελωνειακή σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή οδικών οχημάτων, και Εμπορική, στις 18 Μαΐου του 1956.
   28. Τελωνειακή σύμβαση για τα εμπορευματοκιβώτια, της 18ης Μαΐου 1956 (995_704).
   29. Τελωνειακή σύμβαση για τα εμπορευματοκιβώτια, της 2ας Δεκεμβρίου 1972 (995_c34).
   30. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τελωνειακό καθεστώς των παλετών που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές, της 9ης Δεκεμβρίου 1960.
   31. Σύμβαση για το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευματοκιβωτίων στην πισίνα και χρησιμοποιούνται για τη διεθνή μεταφορά, από τις 21 Ιανουαρίου του 1994.
   32. Διεθνής Σύμβαση για την εναρμόνιση των ελέγχων των εμπορευμάτων στα σύνορα, της 21ης Οκτωβρίου 1982 (995_267).
 
Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
   33. Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), της 30 Σεπτεμβρίου 1957 (994_217).
   34. Πρωτόκολλο για την τροποποίηση του άρθρου 1 "και" άρθρο 14.1 και το άρθρο 14.3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας της 30ής Σεπτεμβρίου 1957, για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) της 28ης Οκτωβρίου 1993.
   35. Σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, σιδηροδρομικώς και με σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας (CRTD), της 10ης Οκτωβρίου 1989 (995_837).
 
Μεταφορές Αλλοιώσιμων Τροφίμων
   36. Συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον Ειδικό Εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές (ATP), από την 1η Σεπτεμβρίου 1970 (995_b68).
 
Μεταφορά επιβατών
   37. Σύμβαση για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και αποσκευών Road (CVR) από 1 Μαρτίου 1973 (995_845).
   38. Πρωτόκολλο της Σύμβασης σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς μεταφοράς επιβατών και αποσκευών Road (CVR) από 5 Ιουλίου του 1978 (995_686).
   39. Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία (Interbus). Σχέδιο ΟΕΕ / ΟΗΕ.
   40. Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών με παράτυπες λεωφορείο (Hazor) στις 26 Μαΐου, 1982. (Μόνο για χώρες εκτός της ΕΕ).
   41. Η Σύμβαση για τη διεθνή μεταφορά επιβατών και αποσκευών (KMAPP) (997_034).
Υπεγράφη από τους αρχηγούς των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ΚΑΚ στις 9 Οκτωβρίου 1997.
 
Άλλες συμβάσεις και συμφωνίες
   42. Διεθνής συμφωνία (Universal σύμβαση) ασφάλιση αστικής ευθύνης των κατόχων οχημάτων στο πλαίσιο της «πράσινης κάρτας» της 20ης Οκτωβρίου
1989.
   43. Συμφωνία για Συνεργασία ταμείο Διευρωπαϊκά Βορρά - Νότου (ΤΕΑ), με την προσθήκη Α (μέρη 1, 2, 3).
   44. Συμφωνία για την υιοθέτηση ενιαίων όρων διεξαγωγής των περιοδικών τεχνικών ελέγχων των τροχοφόρων οχημάτων και αμοιβαίας αναγνώρισης των ελέγχων. Εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη UNECE 13ης Νοεμβρίου 1997.
 
Προσάρτημα 2
Προσχώρηση
ΚΑΚ κράτη μέλη και πολλές ευρωπαϊκές χώρες
  στις συμβάσεις και συμφωνίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές
 
№ Χώρες АзербайджанАрменияБеларусьГрузияКазахстанКыргызстанМолдоваРоссияТаджикистанТуркменистанУзбекистанУкраинаБолгарияВенгрияГерманияПольшаИталияФинляндияФранция
Συμβάσεις και συμφωνίες
12345678910111213141516171819
1Deklaratsiya σχετικά με την κατασκευή των διεθνών οδικών από 16 Σεπτεμβρίου, 1950 +++++++
2Evropeyskoe συμφωνία για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες (AGR) της 15ης Νοεμβρίου 1975 (995_046) + + + + + ++++++++
3Evropeyskoe συμφωνία για τις σημαντικές διεθνείς συνδυασμένες γραμμών μεταφοράς και τις σχετικές εγκαταστάσεις (AGTC), της 1ης Φεβρουαρίου 1991 (994_054) + + + + 0 0 +
4Konventsiya για την οδική κυκλοφορία, της 8ης Νοεμβρίου 1968 (995_041) +++++++++++++++++
5Evropeyskoe συμφωνία που συμπληρώνει τη Σύμβαση για την οδική κυκλοφορία, 1968, από την 1η Μαΐου του 1971 + + + ++++++++
6Protokol για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση ot19 Σεπτεμβρίου 1949 (995_901) + + ++++++++
7Konventsiya την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902) + +++++++++++++++
8Evropeyskoe συμφωνία που συμπληρώνει τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, του 1968, από την 1η Μαΐου 1971 (994_372) + + + ++++++++
9Protokol της οδικής σήμανσης για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής συμφωνίας, ένα πρόσθετο% D

1; ενισχύθηκε ύστερα από την Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, από 1 Μαρτίου, 1973 + + ++++++++
10Soglashenie την υιοθέτηση ομοιόμορφων όρων έγκρισης και αμοιβαίας αναγνώρισης της έγκρισης εξοπλισμού και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα σχετικά 20/3/1958, το + + ++++++
11Evropeyskoe συμφωνία περί της εργασίας των πληρωμάτων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR), από την 1η Ιουλίου 1970 (994_016) + + + + + + + +++++++
12Konventsiya για τη φορολόγηση των ιδιωτικών οδικών οχημάτων σε διεθνείς μεταφορές, της 18ης Μαΐου 1956 (995_398) + + + + +
13Konventsiya για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (CMR) Μάιος 1956 (995_234) + +++++++ +++++++
14Protokol της σύμβασης για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (CMR) από την 1 Ιουλίου του 1978 (995_234) + + + + + + +
15Konventsiya σχετικά με την τελωνειακή εγκαταστάσεις για Touring, η οποία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 4 του Ιούνη του 1954 + +++++++
16Tamozhennaya Σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών οδικών οχημάτων, η οποία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου 1956 (995_081) + +++++++
17Tamozhennaya σύμβαση για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με δελτία TIR (Σύμβαση TIR) της 15 Γενάρη του 1959 + +++++++
18Tamozhennaya σύμβαση για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με δελτία TIR (Σύμβαση TIR), 14 Νοεμβρίου, 1975 (995_012 )+++++++++++++++++++
Σύμβαση 19Tamozhennaya περί της προσωρινής εισαγωγής οδικών οχημάτων, και Εμπορική, της 18 Μαΐου 1956 + + +++++++
Σύμβαση 20Tamozhennaya για τα εμπορευματοκιβώτια, της 18ης Μαΐου 1956 (995_704) +++++++
Σύμβαση 21Tamozhennaya για τα εμπορευματοκιβώτια, της 2ας Δεκεμβρίου 1972 (995_c34) + + ++++++++
22Konventsiya σχετικά με το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευματοκιβωτίων στην πισίνα και χρησιμοποιούνται για τη διεθνή μεταφορά, από τις 21 του Ιανουαρίου, 1994 + 0
23Evropeyskaya Σύμβαση για το τελωνειακό καθεστώς των παλετών που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές, από 9 Δεκ 1960 +++++++
Σύμβαση 24Mezhdunarodnaya για την εναρμόνιση των ελέγχων των εμπορευμάτων στα σύνορα, της 21ης Οκτωβρίου 1982 (995_267) + + + + + ++++++
25Evropeyskoe συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) η 30ή Σεπτεμβρίου 1957 (994_217) + + +++++++
26Protokol να τροποποιήσει το άρθρο 1 του "α", το άρθρο 14.1 και το άρθρο 14.3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας (ADR) στις 28 Οκτωβρίου 1993 + + + + 0 0
27Soglashenie για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον Ειδικό Εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές (ATP), από 9.1.1970, το (995_b68) + + + +++++++
28Mezhdunarodnoe συμφωνία (Universal σύμβαση) ασφάλιση αστικής ευθύνης των κατόχων οχημάτων υπό την «Πράσινη Κάρτα» από την 20.10.1989, το +++++++
   12345678910111213141516171819
 
+ - Υπογραφή και επικύρωση?
0 - υπογραφή χωρίς επικύρωση.
     
Εκτός από εκείνες που ορίζονται στον πίνακα 3 των συμβάσεων Γεωργία προσχωρήσει στη συμφωνία ΤΕΑ.


CODICE FISCALE 93115560422
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA
SCRIMA, 132 ANCONA AN ITALIA
Создание сайта -
proggroup