RU
EN
IT
ES
DE
GR
PL
AE
ΠράκτορεςΠροφίλΠληρωμήςΠαράδοσηΤιμέςΤύπος του εγγράφουΟδηγίεςΚατηγορία τιμήΔιεθνή άδεια οδήγησηςΈγγραφα
ITU

ΣΥΜΒΑΣΗ για την οδική κυκλοφορία
(Βιέννη, 8 Νοεμβρίου 1968)
(Όπως τροποποιήθηκε την 1η Μαΐου 1971)


  Κεφάλαιο Ι. Γενικές Διατάξεις
  Κεφάλαιο II. Κανόνες οδικής κυκλοφορίας
  Κεφάλαιο III. Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στη διεθνή κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων
  Κεφάλαιο IV. Οι οδηγοί των οχημάτων με κινητήρα
  Κεφάλαιο V. Προϋποθέσεις για την εισαγωγή των ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στις διεθνείς μεταφορές
  Κεφάλαιο VI. Τελικές Διατάξεις

Εφαρμογές

  Τα συμβαλλόμενα μέρη, επιθυμώντας να διευκολύνουν τις διεθνείς οδικές μεταφορές και την αύξηση της οδικής ασφάλειας με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων οδικής κυκλοφορίας, συμφωνήθηκαν τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ για την οδική κυκλοφορία
(Βιέννη, 8 Νοεμβρίου 1968)
(Όπως τροποποιήθηκε την 1η Μαΐου 1971)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Οδηγούς οχημάτων με κινητήρα

ΑΡΘΡΟ 10

Δεν διάταξη της παρούσας συμφωνίας δύναται να ερμηνευθεί ότι εμποδίζει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να λάβει σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (995_010) και περιορίζεται στην κατάσταση των μέτρων που κρίνει αναγκαία για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της.

ΑΡΘΡΟ 41 Διάρκεια ισχύος των Αδειών Οδήγησης

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν:

α) Κάθε άδεια εγχώρια οδηγού, η οποία καταρτίστηκε στην εθνική τους γλώσσα ή σε μία από τις εθνικές τους γλώσσες, ή, εάν δεν εκδίδονται σε μια τέτοια γλώσσα, συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση?

β) Κάθε άδεια εγχώρια οδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 6 της παρούσας σύμβασης, και

γ) Κάθε διεθνής άδεια οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, όπως ισχύουν στην επικράτειά του για την οδήγηση, την κατηγορία του οχήματος, για τον έλεγχο της έκδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια είναι έγκυρη και ότι είχε εκδοθεί από άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή υποδιαιρέσεις των μονάδων αυτών, ή των edineniem εξουσιοδοτημένο από το συμβαλλόμενο μέρος αυτό ή υποδιαίρεση αυτού. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για το μηχανοδηγό αρχάριο οδηγό άδεια.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά και διεθνή άδεια οδήγησης που αναφέρονται στα στοιχεία "α", "b" και "γ" της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να εκδοθεί στο έδαφος χωρίς εύλογες εγγυήσεις για την ικανότητα του οδηγού να λειτουργήσει ένα όχημα και σωματική ετοιμότητα του.

5. Μια διεθνής άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται μόνο βάσει της άδειας χρήσης του εθνικού οδηγού εκδίδεται με την επιφύλαξη των ελάχιστων απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. Διεθνής άδεια οδήγησης λήγει με τη λήξη του αριθμού αδείας των αρμόδιων εθνικών οδηγού που πρέπει να εισάγονται σε μια διεθνή άδεια οδήγησης.

6. Το άρθρο αυτό δεν υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη:

α) αναγνωρίζουν το κύρος των εθνικών ή διεθνών αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στα πρόσωπα που βρίσκονταν στην επικράτειά τους, τη συνήθη διαμονή κατά το χρόνο της έκδοσης της άδειας αυτής, ή οι οποίοι είχαν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφός του μετά από τέτοιο θέμα?

β) να αναγνωρίζουν την ισχύ των αδειών των ανωτέρω οδηγού που χορηγούνται σε οδηγούς που είχαν τη συνήθη διαμονή του κατά τη στιγμή της έκδοσης δεν ήταν στο έδαφος όπου είχαν εκδοθεί ή που μετέφεραν την κατοικία τους, μετά την έκδοση των πιστοποιητικών σε άλλο έδαφος.


Άρθρο 42 Αναστολή αδειών οδήγησης

3. Τίποτα δεν της παρούσας σύμβασης θεωρείται ότι εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη ή οι υποδιαιρέσεις τους οδηγούς να απαγορεύσει την εθνική ή διεθνή άδεια οδήγησης, να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο εάν είναι προφανές, και απέδειξε ότι η κατάστασή του είναι τέτοια που δεν μπορεί να οδηγεί όχημα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο για την κυκλοφορία, ή αν στερήθηκε του δικαιώματος οδηγήσεως στο κράτος όπου έχει τη συνήθη διαμονή του.

ΑΡΘΡΟ 43 Μεταβατική διάταξη

Διεθνής άδειες οδήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για την οδική κυκλοφορία, η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 19 Σεπτεμβρίου 1949, και έχει εκδοθεί εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 της παρούσας σύμβασης, θα είναι η εφαρμογή των άρθρων 41 και 42 της παρούσας σύμβασης ποσό σε μια διεθνή άδειες οδήγησης που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 53

Τίποτα δεν της παρούσας σύμβασης νοούνται ως πρόληψη κάθε συμβαλλόμενο μέρος να λάβει σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και περιορίζονται στην κατάσταση σχετικά με τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την εξωτερική ή την εσωτερική ασφάλεια της.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κυκλοφορία στο 8 Νοέμβρη 1968 *
* Τροπολογίες που προτάθηκαν στις 28 Σεπτέμβρη του 2004.

Οι παράγραφοι 2-7
Τροποποιείται το σημερινό κείμενο των εν λόγω παραγράφους ως εξής:
2. α) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν:
i) Κάθε άδεια εγχώρια οδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 6 της παρούσας σύμβασης?
ii) Κάθε διεθνής άδεια οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 7 της παρούσας σύμβασης, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται με άδεια της αντίστοιχης εγχώριας οδηγού ισχύουν στο έδαφός της για τον έλεγχο του οχήματος, τις κατηγορίες οχημάτων, με τις άδειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άδειες είναι έγκυρα και ότι είχαν εκδοθεί από άλλο συμβαλλόμενο% D

? 0 Yuscheysya μέρος ή υποδιαίρεσή της, ή την ένωση εξουσιοδοτημένο από το εν λόγω άλλο συμβαλλόμενο μέρος?
β) μια άδεια οδήγησης που εκδίδεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζεται στην επικράτεια του άλλου μέρους, μέχρις ότου αυτό το έδαφος είναι η συνήθης διαμονή του κατόχου?
γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για το μηχανοδηγό αρχάριο οδηγό άδεια.
3. Η εθνική νομοθεσία μπορεί να περιορίσει την ισχύ των εθνικών αδειών οδήγησης. Ισχύς της άδειας διεθνούς οδηγού περιορίζεται στην ημερομηνία λήξης της άδειας του εθνικού οδηγού ή την ημερομηνία λήξης που δεν υπερβαίνει το ένα, τρία, πέντε ή δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της διεθνούς άδειας οδήγησης, ανάλογα με το αν αυτό λήξει νωρίτερα.
5. Μια διεθνής άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται μόνο βάσει της άδειας χρήσης του εθνικού οδηγού εκδίδεται με την επιφύλαξη των ελάχιστων απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. Μια διεθνής άδεια οδήγησης χορηγείται μόνο από το συμβαλλόμενο μέρος στο έδαφος του οποίου ο κάτοχος έχει τη συνήθη διαμονή του, που εκδίδει την άδεια οδήγησης ή να αναγνωρίζουν εγχώρια οδηγήσεως που εκδόθηκε από άλλο συμβαλλόμενο μέρος, δεν είναι έγκυρο στο έδαφος.

Το άρθρο 43 (Μεταβατικές διατάξεις)

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη εκδίδουν διεθνείς άδειες οδήγησης, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του παραρτήματος 7, όχι αργότερα από πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Διεθνής οδήγησης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις των άρθρων 41, 43 και το παράρτημα 7 της σύμβασης πριν από το τέλος αυτής της περιόδου εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 41. "


CODICE FISCALE 93115560422
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA
SCRIMA, 132 ANCONA AN ITALIA
Создание сайта -
proggroup