RU
EN
IT
ES
DE
GR
PL
AE
ΠράκτορεςΠροφίλΠληρωμήςΠαράδοσηΤιμέςΤύπος του εγγράφουΟδηγίεςΚατηγορία τιμήΔιεθνή άδεια οδήγησηςΈγγραφα
ITU

Ευρωπαϊκή συμφωνία
συμπληρώνει τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968
Έγγραφο 994_372, έκδοση της 01.05.1971, deystvueschy.
(Γενεύη, την 1η Μαΐου 1971)
 
        Συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902), προσπαθώντας να επιτευχθεί μεγαλύτερη ομοιομορφία στην Ευρώπη κανόνες για τις πινακίδες κυκλοφορίας, τα σήματα και σήματα και οδική σήμανση, συμφωνήθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1

         Συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902), λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το λειτουργικό σύστημα στο έδαφός τους, πινακίδες κυκλοφορίας, τα σήματα και την οδική σήμανση σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος συμφωνία.

  Άρθρο 2

         1. Η παρούσα συμφωνία είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Απριλίου 1972 για υπογραφή από τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902), ή έχουν προσχωρήσει σε αυτήν και είναι είτε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, είτε γίνονται δεκτές στην επιτροπή υπό συμβουλευτική ιδιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 της εντολής της Επιτροπής.
        2. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση από το κράτος μετά την επικύρωση της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902), ή προσχωρεί σε αυτήν. Τα έγγραφα της επικύρωσης θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
         3. Η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση από οποιοδήποτε Κράτος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902).
Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα.

  Άρθρο 3

         1. Κάθε μέλος μπορεί, κατά την υπογραφή, επικύρωση της παρούσας συμφωνίας, ή την προσχώρηση σ ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, να δηλώσει με γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα ότι η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει για το σύνολο ή μέρος από τα εδάφη για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνη. Συμφωνία εφαρμόζεται στο έδαφος ή τα εδάφη που αναφέρονται στη γνωστοποίηση, εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του Γενικού Γραμματέα της κοινοποίησης ή κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της συμφωνίας για το κράτος που υποβάλλει τη δήλωση, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη.
         2. Κάθε μέλος που προβαίνει σε δήλωση δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια να δηλώσει με γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα ότι η συμφωνία παύει να εφαρμόζεται στο έδαφος που ορίζονται στη γνωστοποίηση και η συμφωνία παύει να εφαρμόζεται στο έδαφος αυτό μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία της Γενικός Γραμματέας παρέλαβε την κοινοποίηση.

Άρθρο 4

         1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της δέκατης πράξης κύρωσης ή προσχώρησης.
        2. Για κάθε κράτος που επικυρώνει τη συμφωνία ή προσχωρεί σε αυτήν μετά την κατάθεση της δέκατης πράξης κύρωσης ή προσχώρησης, η συμφωνία τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης από το Κράτος έχει καταθέσει το έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης.
         3. Εάν η ημερομηνία έναρξης ισχύος κατ 'εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου πριν από την ημερομηνία, που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 39 της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902), η συμφωνία τίθεται σε ισχύ με την τελευταία ημερομηνία αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

  Άρθρο 5

         Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας καταργήσει και θα αντικαταστήσει, στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών του πρωτοκόλλου για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, όπως εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή συμφωνία που υπεγράφη στη Γενεύη στις 16 Σεπτεμβρίου του 1950, παράλληλα με τη Σύμβαση του 1949 για την οδική κυκλοφορία και το 1949 το πρωτόκολλο Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση (995_901), τη συμφωνία για τον καθορισμό των ορίων των οδικών έργων, που υπεγράφη στη Γενεύη στις 16 Δεκεμβρίου του 1955, και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την οδική σήμανση, που υπεγράφη στη Γενεύη στις 13 Δεκεμβρίου 1957.

  Άρθρο 6

        1. Δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προτείνει μία ή περισσότερες τροποποιήσεις της συμφωνίας. Το κείμενο οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης, μαζί με επεξηγηματικό σημείωμα
Αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα ο οποίος τη διαβιβάζει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να γνωστοποιήσει αυτόν ή αυτήν της δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κυκλοφορίας της, ότι:
   α) εάν αποδέχονται την τροπολογία?
   β) να απορρίψει την τροποποίηση ή
   γ) εάν επιθυμούν να εξετάσουν τη διάσκεψη τροποποίησης που συγκλήθηκε. Ο γενικός γραμματέας κοινοποιεί το σχέδιο της τροποποίησης στα άλλα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας.
        2.

   α) Οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θεωρείται αποδεκτή αν, κατά την προαναφερθείσα περίοδο δώδεκα μηνών, λιγότερο από το ένα τρίτο των συμβαλλομένων μερών ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα ότι απορρίπτουν την τροποποίηση ή επιθυμούν να συγκαλέσει διάσκεψη για να εξετάσουν την τροπολογία. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε αποδοχή ή απόρριψη της προτεινόμενης τροπολογίας, καθώς και κάθε ζητεί τη σύγκληση διάσκεψης. Εάν, εντός της ταχθείσας προθεσμίας δώδεκα μηνών από την απόρριψη και αιτήματα που λαμβάνει λιγότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των συμβαλλομένων μερών, η Γραμματέας ενημερώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη των εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ εναλλαγή

είναι έξι μήνες μετά τη λήξη μιας περιόδου δώδεκα μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εκείνων που βρίσκονται εντός της ταχθείσας προθεσμίας, απέρριψε την τροποποίηση ή ζήτησε τη σύγκληση διάσκεψης για συζήτηση.
   β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά τη διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας των δώδεκα μηνών απέρριψε την προτεινόμενη τροποποίηση ή ζήτησε να συγκαλέσει διάσκεψη για να μελετηθούν, μπορούν ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη της περιόδου αυτής ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα της αποδοχής του, και ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει την ανακοίνωση σε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για το συμβαλλόμενο μέρος έχει κοινοποιήσει την αποδοχή της, έξι μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της από τον Γενικό Γραμματέα.
        3. Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση δεν εγκρίθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και εάν κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λιγότερο από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβαλλομένων μερών να ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα ότι απορρίπτουν την προτεινόμενη τροποποίηση και εάν τουλάχιστον τρίτο του συνόλου των συμβαλλόμενων μερών, αλλά όχι λιγότερο από πέντε, ενημέρωσε ότι θα την αποδεχθεί ή επιθυμούν να συγκαλέσει διάσκεψη για να συζητηθεί η τροπολογία, ο υπουργός θα συγκαλέσει διάσκεψη για την εξέταση της προτεινόμενης τροποποίησης σε κάθε πρόταση η οποία μπορεί να υποβληθεί στον ίδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτό το άρθρο.
        4. Εάν μια διάσκεψη που συγκαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραμματέας καλεί τους όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και άλλα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας. Οι εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα κράτη μέλη καλούνται να τη διάσκεψη να του παράσχει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, τις προτάσεις που, εκτός από την προτεινόμενη τροποποίηση θα μπορούσε να εξετάσει κατά τη διάσκεψη, και ανακοινώνει παραπάνω προτάσεων τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από Έναρξη του συνεδρίου, όλοι προσκεκλημένοι στο κράτος διάσκεψη.
        5.

   α) Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί και αν γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που εκπροσωπούνται στη διάσκεψη, υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των συμβαλλομένων μερών που παρίστανται στη διάσκεψη. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της έγκρισης της τροπολογίας, και θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, με εξαίρεση εκείνων που είναι μέσα σε αυτό το διάστημα ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα για την απόρριψη της τροπολογίας.
   β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου των δώδεκα τροπολογίας μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακοινώσει στο Γενικό Γραμματέα της αποδοχής του, και ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει όλα τα άλλα συμβαλλόμενο μέρος. Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για το συμβαλλόμενο μέρος έχει κοινοποιήσει την αποδοχή της, έξι μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης από το Γενικό Γραμματέα ή από παρέλευση δώδεκα μηνών, ανάλογα με το ποια είναι μεταγενέστερη.
        6. Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και εάν οι συνθήκες της σύγκλησης της Διάσκεψης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η προτεινόμενη τροπολογία απορρίπτεται.
        7. Ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη στις παραγράφους 1-6 του παρόντος άρθρου σχετικά με την τροπολογία, το παράρτημα της παρούσας συμφωνίας μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των συμβαλλομένων μερών. Εάν η αρμόδια αρχή του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της συμφωνίας του εξαρτάται από την απόκτηση ειδικής άδειας ή έγκρισης εκ μέρους του νομοθέτη, τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής των συμβαλλόμενων μερών για να αλλάξει η αίτηση θα θεωρείται ότι έχει μόνον εφόσον έχει ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα ότι απαιτούμενη άδεια ή έγκριση. Η συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών μπορούν να προβλέπουν ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι παλιές διατάξεις του παραρτήματος συνόλου ή εν μέρει, θα παραμείνει σε ισχύ παράλληλα με το νέο. Γενικός Γραμματέας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων κανονισμών.
        8. Κάθε μέλος, κατά την υπογραφή ή την επικύρωση της παρούσας συμφωνίας, ή προσχωρεί να ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα του το όνομα και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που είναι αρμόδια να δώσει τη συγκατάθεσή όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

  Άρθρο 7

        Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής από τον Γενικό Γραμματέα της κοινοποίησης. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902), την ίδια ημερομηνία παύει να αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας.

  Άρθρο 8

        Η παρούσα συμφωνία, παύουν να υφίστανται, εφόσον ο αριθμός των συμβαλλόμενων μερών για οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα συναπτών μηνών είναι μικρότερο από πέντε, καθώς και η στιγμή κατά την οποία λήγει Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902) .

Άρθρο 9

        1. Κάθε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, η οποία της αμφισβήτησης μέρη δεν μπορεί να επιλύσει μέσω διαπραγματεύσεων ή άλλων μέσων επίλυσης, παραπέμπεται σε διαιτησία, κατόπιν αιτήσεως ενός των συμβαλλομένων μερών, μεταξύ των οποίων η διαφορά θα υποβληθεί σε έναν ή περισσότερους διαιτητές επιλέγονται με κοινή συμφωνία των μερών στη διαφορά.

Εάν, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής σε διαιτησία τα διιστάμενα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν για την επιλογή του ενός ή περισσοτέρων διαιτητών, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ορίσει ένα διαιτητή προς τον οποίο η διαφωνία θα υποβληθεί.
        2. Ο διαιτητής ή των διαιτητών που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη αμφισβητούν.

Άρθρο 10

        Δεν διάταξη της παρούσας συμφωνίας δύναται να ερμηνευθεί ότι εμποδίζει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να λάβει σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (995_010) και περιορίζεται στην κατάσταση των μέτρων που κρίνει αναγκαία για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της.

Άρθρο 11

        1. Κάθε μέλος μπορεί, κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας ή όταν καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης, να δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από το άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας. Τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα δεσμεύονται από το άρθρο 9, όσον αφορά οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος που έχει κάνει τέτοια δήλωση.
        2. Κρατήσεις με την παρούσα συμφωνία, εκτός από την πρόβλεψη που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να επιτρέπεται υπό τον όρο ότι γίνονται γραπτώς και, αν γίνει πριν από την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, επιβεβαιώνονται στο έγγραφο επικύρωσης ή πράξη προσχώρησης.
        3. Κάθε μέλος, κατά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης στην παρούσα συμφωνία πρέπει να είναι γραπτή, να γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι επιφυλάξεις τους για τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902) αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. Τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με το οποίο οι κοινοποιήσεις θα γίνουν κατά τη στιγμή της κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης στην παρούσα συμφωνία θεωρούνται ότι ισχύουν για την παρούσα συμφωνία.
        4. Γενικός Γραμματέας εκθέσεις σχετικά με τις κρατήσεις και τις κοινοποιήσεις που γίνονται κατ 'εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όλα τα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας.
        5. Κάθε κράτος που κάνει μια δήλωση, κράτηση ή κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί, ανά πάσα στιγμή για την κατάργησή τους με κοινοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα.
       6. Οποιαδήποτε επιφύλαξη έχει διατυπωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου
   α) τροποποιεί για το συμβαλλόμενο μέρος έχει προβεί ή κοινοποιηθεί η κράτηση, υπό την επιφύλαξη αυτή, οι διατάξεις της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται?
   β) αλλαγές στον ίδιο βαθμό με τις εν λόγω διατάξεις σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη στις σχέσεις τους με το συμβαλλόμενο μέρος έχει προβεί ή κοινοποιηθεί της κράτησης.

Άρθρο 12

        Εκτός από τις δηλώσεις, γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 11 της παρούσας συμφωνίας, ο γραμματέας ανακοινώνει στα συμβαλλόμενα μέρη και άλλα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 2:
   α) τις υπογραφές, επικυρώσεις και προσχωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 2?
   β) Οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3?
   γ) τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 4?
   δ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 5 και 7 του άρθρου 6?
   ε) τις καταγγελίες σύμφωνα με το άρθρο 7?
   στ) Η λήξη της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 8.

  Άρθρο 13

        Μετά από 30 Απρίλη, 1972 πρωτότυπο της παρούσας συμφωνίας, η οποία καταρτίστηκε σε ένα αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική και ρωσική γλώσσα, και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αποστέλλει επικυρωμένα αντίγραφα σε όλα τα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας.
        ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες αντιπροσώπους, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Προσάρτημα

       1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, ο όρος "σύμβαση" νοείται η σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση άνοιξε για υπογραφή στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968 (995_902).
        2. Το παρόν παράρτημα περιέχει μόνο τις προσθήκες και τις αλλαγές που έγιναν με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης (995_902).
        3. Με το άρθρο 1 (995_902) (Ορισμοί)
Θέση "b"
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: "Ο όρος" τοποθεσία "νοείται η δομημένες περιοχές, είσοδοι και έξοδοι ειδικά καθορισμένα με κατάλληλη σήμανση."
Θέση "l"
   Για τις μοτοσικλέτες ίση τρίκυκλα οχήματα με βάρος δεν φορτίο δεν υπερβαίνει τα 400 κιλά (900 λίβρες).
   Πρόσθετες παράγραφος που προστίθεται στο τέλος του παρόντος άρθρου.
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: "Οι πεζοί έχουν εξομοιωθεί πρόσωπο το τράβηγμα ενός μωρού μεταφοράς, αναπηρική καρέκλα ενός ασθενούς ή οποιοδήποτε άλλο όχημα του μικρού μεγέθους και χωρίς κινητήρα, με αποτέλεσμα τα χέρια, το ποδήλατο ή μοτοποδήλατο, και ατόμων με ειδικές ανάγκες που ταξιδεύουν σε αναπηρικές καρέκλες Αμαξίδιο κινούνται με αυτά, ή κινείται με ταχύτητα πεζού. "
        4. Μετάβαση στο άρθρο 3 (995_902) (Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών)
Θέση 3
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: «Όλα τα σημάδια, τα σύμβολα, οι συσκευές και οι σημάνσεις που δεν πληρούν το σύστημα που θεσπίστηκε με τη σύμβαση και την παρούσα συμφωνία, θα αντικατασταθεί εντός δέκα ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτσι ώστε οι χρήστες του οδικού δικτύου είναι εξοικειωμένες με το σύστημα που θεσπίστηκε με τη σύμβαση και την παρούσα συμφωνία, θα είναι δυνατόν, μαζί με τα σύμβολα σημεία και επιγραφές από τη σύμβαση και την παρούσα συμφωνία, να χρησιμοποιούν το ίδιο με τα σύμβολα σημεία και επιγραφές. "
        5. Με το άρθρο 6 (995_902)
   Σημείο 4
   Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η οποία με τη Σύμβαση (995_902) οι συστάσεις θα είναι δεσμευτική.

6. Μετάβαση στο άρθρο 7 της Σύμβασης (995_902)
   Θέση 1
   Πρόσθετες φράση προστίθεται στο τέλος της παραγράφου.
   Αυτή η πρόταση θα έχει ως εξής: "Επιπλέον, όσον αφορά τις εν λόγω σημεία, δεν συνιστάται η χρήση ενός και του αυτού τέντωμα των οδικών σημάτων, φωτιζόμενα ή εφοδιασμένα με ανακλαστικά υλικά ή συσκευές, καθώς και χαρακτήρες που δεν καλύπτονται ή δεν είναι εφοδιασμένη με ειδικό παραπάνω τρόπο. "
        7. Το άρθρο 8 της Σύμβασης (995_902)
   Θέση 3
   Η paragraph θα έχει ως εξής: "Κατά τη μεταβατική περίοδο δέκα ετών ορίζεται στην παράγραφο 4 της παρούσας συμφωνίας και στο μέλλον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ερμηνεία των σημάτων μπορεί να προστεθεί η επιγραφή σε ορθογώνιου χωρίσματος κάτω από το σημείο, ή σε ορθογώνιου χωρίσματος που περιέχει το σημείο, όπως υπογράφουν μπορούν επίσης να διατίθενται στην ίδιο το σήμα, όπου δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί το σημείο για τους οδηγούς που δεν μπορούν να καταλάβουν την επιγραφή ".
        8. Μετάβαση στο άρθρο 9 της Σύμβασης (995_902)
   Θέση 1
   Κάθε κράτος επιλέγει να το μοτίβο προειδοποιητικό σήμα Α "α".
        9. Με το άρθρο 10 (995_902) (Προτεραιότητα πινακίδες)
   Θέση 3 Κάθε κράτος επιλέγει να υπογράψει "πέρασμα χωρίς διακοπή απαγορεύεται" σχέδιο Β, 2 "α".
   Το σημείο 6
   Για προσυναγερμού της προσέγγισης με το σήμα B, 1 χρησιμοποιείται το ίδιο πρόσημο, πλήρης, με μια πινακίδα σύμφωνα με το υπόδειγμα 1, στο παράρτημα 7 της σύμβασης (995_902).
   Για προσυναγερμού της προσέγγισης με το σήμα Β, 2 "," χρησιμοποιείται υπογράψει Β, 1, συμπληρώνεται από ένα ορθογώνιο πινακίδα με την ονομασία "STOP" και έναν αριθμό που υποδηλώνει πόσο μακριά είναι το σημάδι του Β, 2 "α".
        10. Με το άρθρο 18 της Σύμβασης (995_902) (Δείκτες στοιχεία)
   Θέση 2
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: "Σημάδια Ε, 9" α "και E, 9" γ ", που αντιστοιχούν στα υποδείγματα του παραρτήματος 9 της σύμβασης, να αναφέρει το χρήστες της οδού ότι τα σημάδια της Ε, 9" α "για την E σημάδια, 9" γ ", εφαρμόζονται οι συνήθεις κανόνες οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν στις πόλεις στην επικράτεια του κράτους αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένα τμήματα του δρόμου στις πόλεις που προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Έχουν επιγραφές του σκούρου χρώματος σε λευκό ή ανοιχτόχρωμο φόντο και είναι εγκατεστημένα, αντιστοίχως, στην είσοδο στα χωριά αντικείμενα μέσα και έξω από αυτά. Ωστόσο, το σημείο του Β, 4, πρέπει πάντα να εγκατασταθεί σε κεντρικούς δρόμους, με το σήμα B, 3, στις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα του τρόπου παύει να ισχύει στο χωριό. "
   Θέση 3
   Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να αναγράφεται: "Δείκτης των ονομασιών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου με την παραπάνω διατύπωση θα πρέπει να διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που αναφέρονται στην σημάδια παραγράφου, πρέπει να έχουν μια ετικέτα της λευκής ή ανοιχτά χρώματα στη σκοτεινή υπόβαθρο. "
       11. Το άρθρο 23 της Σύμβασης (995_902) (σήματα έχουν σχεδιαστεί για να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων)
   Ένα πρόσθετο σημείο παρεμβάλλεται μετά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής:
   «Α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 της Σύμβασης για την οδική σηματοδότηση ισχύουν για τα σήματα φανάρι, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται σε σιδηροδρομικές διαβάσεις.
    β) Τα φωτεινά σήματα κυκλοφορίας στις διασταυρώσεις εγκατασταθεί στις διασταυρώσεις ή στη μέση τους και μπορούν να επαναληφθούν στην άλλη πλευρά της τομής.
    γ) Επιπλέον, συνιστάται ότι η εθνική νομοθεσία ότι τα σήματα που φανάρι:
    i) να έχουν οριστεί έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδόστρωμα και, εφόσον εγκατασταθούν σε άκρες του δρόμου, στο λιγότερο δυνατό διαταράσσει την κυκλοφορία των πεζών?
    ii) πρέπει να είναι σαφώς ορατή από μακριά, και οι οδηγίες τους θα πρέπει να είναι αρκετά σαφής ως προς την προσέγγιση για να?
    iii) πρέπει να είναι πρότυπο για την επικράτεια κάθε συμβαλλόμενου μέρους στις κατηγορίες των δρόμων. "
   Σημείο 9
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: «Όταν το πράσινο φως για το σύστημα των τριών χρωμάτων έχει τη μορφή ενός ή περισσοτέρων πράσινα βέλη για ένα στρογγυλό μαύρο φόντο, η ένταξη του το βέλος ή τα βέλη που σημαίνει ότι τα οχήματα μπορούν να περάσουν μόνο προς την κατεύθυνση ή τις κατευθύνσεις που υποδεικνύονται από τα βέλη Shooters, δηλαδή το ψήφισμα. περπατήστε ευθεία, θα πρέπει να σταλούν στην άκρη προς τα πάνω.
   Σημειο 10
   Αρχή της παραγράφου θα έχει ως εξής: "Όταν το σήμα είναι τρίχρωμη σύστημα συμπληρώνεται από ένα ή περισσότερα φώτα, με τη μορφή ενός ή περισσοτέρων πράσινα βέλη για ένα στρογγυλό μαύρο φόντο, η ένταξη του ...".
   Ένα πρόσθετο σημείο παρεμβάλλεται μετά την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: "Εάν ένα κόκκινο ή κίτρινο της φλόγας είναι το περίγραμμα ενός ή περισσοτέρων βέλη, τότε η ένδειξη που εδόθησαν από τα φώτα περιορίζεται προς την κατεύθυνση ή προς την κατεύθυνση του βέλους ή τα βέλη.
   Ένα πρόσθετο σημείο παρεμβάλλεται μετά την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: «Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει ανάγκη για συνεχή χρήση των φωτεινών σημάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σήμα που αποτελείται από unblinking κόκκινο φως προηγηθεί αναβοσβήνει κίτρινο φως, το τελευταίο μπορεί να προηγείται αναβοσβήνει κίτρινο φως."
        12. Με το άρθρο 24 της Συμβάσεως (995_902) (σήματα που προορίζονται μόνο για πεζούς)
   Η παράγραφος 1, εδάφιο α "ii"
   Η διάταξη αυτή δεν θα ισχύει.
   Θέση 2
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: «Στοχευμένη πεζών φώτα πρέπει να είναι δίχρωμη σύστημα που αποτελείται από δύο φανών, δηλαδή το κόκκινο και το πράσινο ποτέ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό δύο της πυρκαγιάς.."
   Θέση 3
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: "Τα φώτα πρέπει να τοποθετείται κατακόρυφα, με το κόκκινο φως θα πρέπει πάντα να είναι στην κορυφή και το πράσινο φως - πάντα στο κάτω κόκκινο φως θα πρέπει να είναι μια σιλουέτα ενός στάσιμου πεζών ή τη στάση τους πεζούς και το πράσινο φως - τη μορφή ενός σιλουέτα ενός κινούμενου πεζών ή πεζοί κινούνται. .
        13. Με το άρθρο 31 της Σύμβασης (995_902) (Συναγερμός επισκευές)
   Θέση 2
   Τα εμπόδια δεν θα βαμμένο με εναλλασσόμενο μαύρο και άσπρο ή μαύρο και κίτρινο ρίγες.
       14. Με το άρθρο 32 της Σύμβασης (995_902) (Layout χρησιμοποιώντας φώτα ή της αντανάκλασης συσκευές)
   Το άρθρο αυτό θα έχει ως εξής:
   1.

Συνιστάται να υποδηλώσει τη διαθεσιμότητα για δέστρες ασφαλείας οδών ή τα νησιά με λευκό ή κίτρινο φώτα ή αντανακλαστική συσκευές.
   2. Όταν η άκρη του οδοστρώματος η οποία χαρακτηρίζει το λυχνίες ή στοχαστική συσκευές, αυτές οι λαμπτήρες και συσκευές πρέπει να είναι:
   α) είτε όλα άσπρο ή ανοικτό κίτρινο χρώμα?
   β) είτε ένα άσπρο ή ανοικτό κίτρινο χρώμα όταν η ορισθείσα άκρη του οδοστρώματος αντίθετη κατεύθυνση της κίνησης, και το κόκκινο ή σκούρο κίτρινο χρώμα όταν η ορισθείσα άκρη του οδοστρώματος, την κατάλληλη κατεύθυνση της κίνησης.
   3. Κάθε κράτος μέρος της παρούσας συμφωνίας θα ισχύουν σε όλη την επικράτειά της, το ίδιο χρώμα ή το ίδιο χρώμα σχεδίου για το φωτισμό ή ανακλαστικές διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. "
        15. Με το άρθρο 33 (995_902)
   Η παράγραφος 1 "και"
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: "Εάν ο σιδηρόδρομος διάβαση είναι εγκατεστημένο συναγερμού για να προειδοποιεί πλησιάζει τα τρένα ή τα σχετικά με τον επικείμενο κλείσιμο των πυλών ή μισό-πύλες, θα πρέπει να αποτελείται από κόκκινα φώτα αναβοσβήνουν ή εναλλάξ κόκκινα φώτα αναβοσβήνουν, όπως προβλέπεται στο εδάφιο« β »της παραγράφου 1 του άρθρου 23 Σύμβαση. Στα σημεία διέλευσης χωρίς πύλες ή τα μισά πύλες συναγερμού είναι κατά προτίμηση διεξάγεται από δύο εναλλάξ κόκκινα φώτα αναβοσβήνουν.
Ωστόσο:
   i) κόκκινα φώτα αναβοσβήνουν μπορεί να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί από ένα ελαφρύ τρίχρωμη σύστημα σημάτων κόκκινο-κίτρινο-πράσινο χρώμα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 της Συμβάσεως, ή το σήμα, στην οποία δεν υπάρχει πράσινο φως, όταν στο δρόμο κοντά στην σιδηροδρομική διάβαση εγκατασταθεί άλλα τρία χρωματιστά φώτα ή εάν η σιδηροδρομική διάβαση εμπόδια είναι εγκατεστημένα. Κόκκινη αναβοσβήνει τα φώτα στις σιδηροδρομικές διαβάσεις με μισό-πύλες δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τέτοιο τρόπο, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, αλλά μπορούν να είναι τόσο συμπληρωθεί, με την προϋπόθεση ότι στο δρόμο πριν από την σιδηροδρομική διάβαση, υπάρχουν και άλλα τρι-χρώμα σήματα?
   ii) σε χωματόδρομους με πολύ λίγη κίνηση και μονοπάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ήχου. "
   Θέση 2
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: "Traffic φώτα είναι εγκατεστημένα στην άκρη του οδοστρώματος, την κατάλληλη κατεύθυνση του ταξιδιού, όταν απαιτείται από τις περιστάσεις, όπως οι συνθήκες ορατότητας ή σήματα κυκλοφορίας, τα φώτα θα πρέπει να επαναληφθεί από την αντίθετη πλευρά του δρόμου Εάν, ωστόσο, λόγω των τοπικών συνθηκών κρίνεται προτιμότερο. μπορούν να επαναληφθούν κατά τη διάρκεια των οδόστρωμα ή στο καταφύγιο στα οδοστρώματα. "
        16. Με το άρθρο 35 της Σύμβασης (995_902)
   Θέση 1
   Πύλες και τα μισά πύλες των ισόπεδων διαβάσεων δεν χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενες μαύρες και άσπρες ρίγες ή μαύρες και κίτρινες ρίγες.
        17. Το παράρτημα 1 της Σύμβασης (995_902), Τμήμα Β
Το σημείο 2 (μια απότομη κάθοδος)
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: "Για την προειδοποίηση της καθόδου του απότομου ονομασίας Α, 2" α ".
   Η αριστερή πλευρά του ο συμβολισμός Α, 2 "," έχει αριστερή γωνία πίνακα του σημείου, και τη βάση της - όλο το πλάτος του κρημνού, ο αριθμός δείχνει την κλίση σε ποσοστό.
   Παράγραφος 3 (α απότομη ανάβαση)
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: «Για να αποφευχθεί η προσέγγιση σε μια απότομη αύξηση στην ονομασία Α, 3" α ".
   Η δεξιά πλευρά είναι ο συμβολισμός Α, 3 "α" έχει δεξιά πάνελ γωνία του σημείου, και τη βάση της - όλο το πλάτος του κρημνού, ο αριθμός δείχνει την αύξηση του ποσοστού.
   Παράγραφος 11 (διάβαση πεζών)
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: «Για να αποφευχθεί η προσέγγιση σε μια διάβαση πεζών ονομασία Α, 1911" α ".
Το σύμβολο μπορεί να αντιστραφεί. "
        18. Το παράρτημα 2 της σύμβασης (995_902), Τμήμα Α
   Η παράγραφος 1 (Το «Πέρασμα στον κεντρικό δρόμο)
   Εγγραφείτε Β, 1 δεν έχει σήματα ή επιγραφές.
   Το σημείο 2 (Το «Ταξίδι χωρίς διακοπή απαγορεύεται")
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: "Σημάδια" ταξίδι χωρίς διακοπή απαγορεύεται "είναι ένα σημάδι Β, 2 δείγματα του Β, 2", ένα "θα πρέπει να είναι οκτάγωνο με κόκκινο φόντο και ένα στενό άσπρο ή ανοικτό κίτρινο" Το πρόσημο Β, 2 από το δείγμα Β, 2. " συνόρευε με ένα άσπρο ή ανοικτό κίτρινο σύμβολο "stop", ονομασίες ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ένα τρίτο της πινακίδας ύψος.
   Ύψος του σημείου Β, 2 "ένα" κανονικό μέγεθος θα πρέπει να είναι περίπου 0,9 μέτρα (3 πόδια), το ύψος των σημείων του μικρού μεγέθους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,6 μέτρα (2 μέτρα).
        19. Το παράρτημα 2 της σύμβασης (995_902), Τμήμα Β
   Το σημείο 2 (Legend), εδάφιο "α" i "
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: «Το Crossroads, το δικαίωμα του τρόπου που καθορίζει τη δύναμη του κράτους γενικά αποδεκτό κανόνα της τρόπο, η ονομασία Α, 1921" α ".
   Το σημείο 2 (Legend), εδάφιο "α" III "
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: «Διασχίζοντας το δρόμο, που οι χρήστες πρέπει να δώσουν τη θέση τους σήματα, Β, 1, ή B, 2." Ένα "χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9
του παρόντος παραρτήματος. "
   Το σημείο 2 (Legend), εδάφιο "β"
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: «Στις περιπτώσεις όπου η κίνηση στο σημείο τομής με φωτεινά σήματα, εκτός από τις πινακίδες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, ή αντί για αυτά τα συμπτώματα μπορεί να τοποθετηθεί ένα σημείο Α" α "με την ονομασία A, 16, περιγράφεται στο τμήμα Β του παραρτήματος 1 της Σύμβασης. "
        20. Το παράρτημα 3 της σύμβασης (995_902), Τμήμα Α
   Η πρώτη φράση του εισαγωγικού εδαφίου
   Αυτή η πρόταση θα έχει ως εξής: "να εγκατασταθεί σημείο είναι το σημάδι μιας" α ", το οποίο περιγράφεται στο τμήμα Α του παραρτήματος 1 της Σύμβασης."
   Εδάφιο, τα "b"
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: "Για να ορίσει άλλα σημεία διέλευσης χρησιμοποιούν το συμβολισμό Α, 1927" α ".
        21. Το παράρτημα 3 της σύμβασης (995_902), Τμήμα Β
   Δείγμα Β, 7 "c" σήμα Β, 7 δεν θα ισχύουν.
   Δείγματα Β, 7 "α" και Β, 7 "β" μπορεί να έχει ρίγες του κόκκινου, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει τη γενική εμφάνιση και την αποτελεσματικότητα των σημείων.
        22. Στο παράρτημα 4 της σύμβασης (995_902), Τμήμα Α
   Το σημείο 2 (Περιγραφή των χαρακτήρων), υπότιτλος "α" (Απαγόρευση και περιορισμός της κυκλοφορίας), το "i"
   Δείγμα C, 1 "β" σήμα C, 1 δεν θα εφαρμόζεται.
   Το σημείο 2 (Περιγραφή των χαρακτήρων), υπότιτλος "α" (Απαγόρευση και περιορισμός της κυκλοφορίας), "iii"
   Μπορεί να εφαρμοστεί δύο επιπλέον σημάδι, το οποίο PLAYBACK; κατά 8%

0oizvedeno στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος και οι οποίες έχουν τις ακόλουθες σημασίες:
   Πρόσθετες υπογράψει N 1: Κυκλοφορία οχημάτων που μεταφέρουν πάνω από ένα ορισμένο ποσό εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες οι οποίες απαγορεύονται ".
   Πρόσθετες υπογράψει N 2: "Η κίνηση των οχημάτων που μεταφέρουν περισσότερους από ένα ορισμένο ποσό των ρυπαντικών ουσιών νερού απαγορεύεται.
   Σημείωση στο τέλος της παραγράφου θα έχει ως εξής: "Σημάδια της C, 3" α "έως Γ, 3" k ", και που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο περαιτέρω ενδείξεις Ν 1 και Ν 2 δεν έχουν μια κλίση της κόκκινης ζώνης».
   Το σημείο 2 (Περιγραφή των χαρακτήρων), υπο-"d" (απαγόρευση της προσπέρασης)
   Δείγματα Γ, 13 "αβ" και Γ, 13 "ββ" Σημεία C, 13 "α" και C, 13 "β" δεν θα ισχύει.
        23. Στο παράρτημα 4 της σύμβασης (995_902), Τμήμα Β
   Παράγραφος 1 (Γενικά Χαρακτηριστικά του σημάδια και σύμβολα), την υπο-"b"
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: «Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, αυτά τα συμπτώματα πρέπει να είναι μπλε και τα σύμβολα πρέπει να είναι λευκό ή ελαφρά χρώμα».
   Το σημείο 2 (Περιγραφή των χαρακτήρων), υπότιτλος "α" (κατεύθυνση Υποχρεωτική)
   Εγγραφείτε Δ, 1 "β" δεν θα ισχύει.
   Το σημείο 2 (Περιγραφή των χαρακτήρων), υπο "γ" (Υποχρεωτική κυκλική)
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: "Mark D, 3« κυκλική υποχρεωτική "δεν έχει άλλη σημασία πέρα από υποδεικνύουν την κατεύθυνση της κυκλικής κίνησης, οι οποίες πρέπει να πληρούν τα οχήματα.
   Όταν αριστερά βέλη της κυκλοφορίας θα πρέπει να κατευθύνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. "
        24. Στο παράρτημα 5 της Σύμβασης (995_902)
   Γενικά χαρακτηριστικά σημεία και τα σύμβολα των τμημάτων Α - ΣΤ
   Ένα πρόσθετο σημείο παρεμβάλλεται πριν από το τμήμα αμέσως Α της παρούσας αίτησης
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: «Κατά την προκαταρκτική πινακίδες κατεύθυνσης ή σημάδια κατεύθυνσης που σχετίζονται με τις εθνικές οδούς και τους δρόμους, εξομοιώνονται προς τις εθνικές οδούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μειωμένη μορφή του συμβόλου που είναι διαθέσιμα στο E υπογράψει, 15, και Ε, 17."
        25. Στο παράρτημα 5 της Σύμβασης (995_902), Τμήμα Α
   Το σημείο 2 (ειδικές περιπτώσεις), εδάφιο "α"
   Κόκκινη λωρίδα E σήματα, 2 "α" και E, 2 "β" πρέπει να περιβάλλεται από λευκή σύνορα.
        26. Στο παράρτημα 5 της Σύμβασης (995_902), Τμήμα Β
   Θέση 1
   Εγγραφείτε στο Ε, 5 "c" δεν θα ισχύει.
   Θέση 2
   Το πρόσημο του Ε, 6 "c" δεν εφαρμόζεται.
        27. Στο παράρτημα 5 της Σύμβασης (995_902), Τμήμα Γ
   Πρόσθετες παράγραφος που προστίθεται στο τέλος του παρόντος τμήματος
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: "Σημάδια Ε, 9" α "και E, 9" c ", με την επιγραφή του σκούρο χρώμα σε άσπρο ή ανοικτό φόντο, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος παραρτήματος."
        28. Στο παράρτημα 5 της Σύμβασης (995_902), Τμήμα Ε
Εγγραφείτε στο Ε, 11 "β" δεν θα ισχύει.
        29. Στο παράρτημα 5 της Σύμβασης (995_902), τμήμα ΣΤ
   Το σημείο 2 (Το "μονόδρομο δρόμου»), μια υπο-"b"
   Η E σημάδι του βέλους, 13 "β" μπορεί να είναι μια επιγραφή μόνον εφόσον αυτό δεν μειώνει την αποτελεσματικότητα του σημείου.
   Παράγραφος 3 (Mark "Ο δρόμος είναι ένα αδιέξοδο»)
   Κόκκινη λωρίδα Ε υπογράψει, 14 θα πρέπει να περιβάλλεται από λευκή σύνορα.
   Παράγραφος 4 (πινακίδες για την είσοδο στην εθνική οδό ή έξοδο του αυτοκινητόδρομου).
   Πρόσθετο στοιχείο που πρόκειται να εισαχθεί αμέσως μετά την πρώτη παράγραφο του παρόντος σημείου
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: "Mark E, 15 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναλάβω για να δείχνει την προσέγγιση στον αυτοκινητόδρομο, στο κάτω μέρος κάθε ρυθμισμένο έτσι ώστε το σημείο ή σε μια συμπληρωματική πινακίδα δείγμα 1, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 7 της σύμβασης, πρέπει να προσδιορίζονται απόσταση από την εγγραφείτε αρχή του αυτοκινητόδρομου. "
Παράγραφος 5 (πινακίδες κατά την είσοδο στο δρόμο, στις οποίες υπάρχουν κανόνες κυκλοφορίας που ισχύουν για τις εθνικές οδούς, ή να φύγουν με ένα δρόμο)
   Πρόσθετο στοιχείο που πρόκειται να εισαχθεί αμέσως μετά την πρώτη παράγραφο του παρόντος σημείου
   Η παράγραφος αυτή θα έχει ως εξής: "Mark E, 17 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναλάβω την προειδοποίηση προσέγγισης του δρόμου, όπου υπάρχουν κανόνες κυκλοφορίας που ισχύουν για τους αυτοκινητόδρομους και στο κάτω μέρος κάθε ρυθμισμένο έτσι ώστε το σημείο ή σε μια συμπληρωματική πινακίδα δείγμα 1, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 7 της σύμβασης, πρέπει να είναι ορισμένη απόσταση από το σήμα πριν από την έναρξη του δρόμου, καθώς υπάρχουν κανόνες κυκλοφορίας που ισχύουν για τις εθνικές οδούς ".
        30. Στο παράρτημα 5 της Σύμβασης (995_902), Ζ τμήμα
   Το σημείο 2 (Περιγραφή της σημειογραφίας), η υποκατηγορία "a"
   Υπόμνημα F, 1 "b" και F, 1 "c" δεν θα ισχύει.
        31. Παράρτημα 6 της Σύμβασης (995_902), Τμήμα Α
   Περιγραφή σημάτων
   Παράγραφος 1, εδάφιο "β"
   Η διάταξη αυτή δεν θα ισχύει.
   Παράγραφος 2, εδάφιο "c"
   Η διάταξη αυτή δεν θα ισχύει.
   Η παράγραφος 3 "e"
   Εάν η απαγόρευση ισχύει μόνο σε μικρή απόσταση, η δυνατότητα να παραιτηθεί από την εγκατάσταση ενός μόνο σημείου, που αποτελείται από έναν κόκκινο κύκλο υποδεικνύει το διάστημα στο οποίο η απαγόρευση αυτή ισχύει, δεν θα χρησιμοποιηθεί.
        32. Παράρτημα 6 της Σύμβασης (995_902), Τμήμα Β
   Η παράγραφος 1 (Οι "Τοποθεσία")
   Σε μια τετράγωνη ασπίδα, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πρέπει να φέρουν το γράμμα «P».
   Το σημείο 2 (σημείο καταδεικνύει την αναχώρηση από τη ζώνη περιορισμένης στάθμευσης)
   Πρόσθετο κείμενο παρεμβάλλεται στο τέλος αυτού του στοιχείου
   Το κείμενο αυτό θα έχει ως εξής: "Αντί δίσκου χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύμβολα σε ανοιχτό γκρι, τα διαθέσιμα για τις πινακίδες που χρησιμοποιείται για να δείξει την είσοδο στη ζώνη.
   Μια πινακίδα δείχνει την έξοδο από τη ζώνη περιορισμένης στάθμευσης μπορεί να τοποθετείται στην οπίσθια πλευρά του το σημείο καταδεικνύει την είσοδο σε αυτό τον τομέα και έχουν σχεδιαστεί για οχήματα που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. "
        33. Παράρτημα 7 της σύμβασης (995_902) (Συμπληρωματικές πάνελ)
   Ένα πρόσθετο σημείο παρεμβάλλεται μετά την παράγραφο 1
   Η παράγραφος που θα έχει ως εξής: «Το ιστορικό των πρόσθετων πινάκων θα πρέπει να ταιριάζει κατά προτίμηση στο πλαίσιο της ομάδας των χαρακτήρων με τον οποίο χρησιμοποιούνται.

   Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 03.08.1979.
   ΕΣΣΔ προσχωρήσει στη συμφωνία 27/09/1974.


CODICE FISCALE 93115560422
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA
SCRIMA, 132 ANCONA AN ITALIA
Создание сайта -
proggroup