Każda z kategorii oznaczają:

A Motocykli
A1 Motocykle o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 i mocy silnika nie przekraczającej 11 kW
B Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg, w których liczba miejsc, oprócz siedzenia kierowcy, nie przekracza ośmiu
BE Samochody w kategorii B z przyczepą st, nie dopuszczalnej masie przekraczającej 750 kg
C Pojazdy o dopuszczalnej masie przekraczającej 3500 kg
C1 Pojazdów o masie przekraczającej 3500 kg, ale nieprzekraczającej 7500 kg
CE C kategorii Samochody z przyczepą o masie nieprzekraczającej 750 kg
C1E Podkategorii samochody C1 z przyczepą, ciężar ładunku przekracza 750 kg, ale nie przekracza masy pojazdu bez obciążenia, a łączna dopuszczalna masa całkowita pojazdów nie przekracza 12 ton
D Pojazdy samochodowe do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy
D1 Pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8, ale nie więcej niż 16 miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy
DE Podkategorii samochody D z przyczepą do przewożenia pasażerów i mających więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy
D1E Kategorii D1, pojazdów z przyczepami, nie przeznaczonych do transportu pasażerów, dopuszczalna masa przekracza 750 kg, ale nie przekracza masy pojazdu bez obciążenia, a łączna dopuszczalna masa całkowita pojazdów nie przekracza 12 ton
T Ciągnik siodłowy
T/S Trolejbusowy